אוניברסיטת בר אילן

תכנית חץ
ניהול ומנהיגות תיאוריה וישום

קורס מספר   9341301 - שנה"ל תשע"ה

המרצה אריה ארזי יועץ אירגוני

 ת.ד 89 אלקנה 44814 טל:03-9362516  ,נייד: 0546603336

arye.arzi@gmail.com

 

חמרי למידה בקורס

 

מספר סירורי

הנושא

סוג הקובץ   

השימוש

הערות

 

פתיח

אגרת לתלמידי הקורס

word

הצגת הנושא בכתה

 

 

פתיח

סילבוס של הקורס

word

 

 

 

1

מנהל בית הספר, מנהל יועץ ומנהיג

 

 

נושא הפרק

 

1.1

ניהול  מנהיגות ומה שבינהם חומר רקע

לקריאה מוקדמת

מצגת  PPT

קריאה  לפני הצגת הנושא בכתה

 

 

1.2

מצגת ניהול ומנהיגות מקוצרת – לעבודה בכתה

מצגת  PPT

הצגה בכתה

 

 

1.3

שאלון t/p (התמקדות באנשים או התמקדות במשימה)

word

 

 

 

1.5

מה מקורות העוצמה של  מנהלים באירגונים (שאלון מירה הרניק)

word

עבודה של כל סטודנט

 

 

1.6

תיאוריה מוצהרת לעומת תיאוריה במציאות (טבלא לדוגמא)

word

עבודה של כל סטודנט

 

 

1.10

הנהגת צוות – גישות שונות לניהול צוות בבית הספר

מסמך של אבן הראשה  נובמבר 2008

 

מצגת  PDF

חומרי העשרה

 

 

1.11

מנהיגות בית-ספרית הלכה למעשה ,כנס אבני ראשה - המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית 2008

מצגת  PPT

חומרי העשרה

 

 

1.12

מנהיגות - ד"ר טלי איכנולד-דביר בועידת ישראל לעסקים

קובץ HTML

חומרי העשרה

 

 

2.

ביה"ס בסביבה משתנה

 

 

נושא הפרק

 

2.1

מצגת תרבות אירגונית ומודל הערכים מתחרים של קווין

 

מצגת  PPT

הצגה בכתה

 

 

 

2.2

שאלון ערכים אירגוניים

מעובד על ידי אריה ארזי  על פי Quinn & Rohr Baugh (1983)

 

word

עבודה של כל סטודנט

 

 

2.3

שאלון סגנון אישי  בניהול לפי מודל הערכים המתחרים  (Quinn1988)

word

עבודה של כל סטודנט

 

 

2.4

 משה רבנו מנהיג מתגמל או מנהיג מעצב ( מאמר של אריה ארזי )

 

 

 

 

3.

מוטיבציה והנעת מורים מנהלים ועובדים חינוכיים

 

 

נושא הפרק

 

3.1

ראיון מנהל ותיק  תרגיל הכנה

word

עבודה של כל סטודנט לקראת דיון בכתה

 

 

3.2

מצגת  בנושא מוטיבציה  לדיון והצגה בכתה

מצגת  PPT

הקרנה בכתה

 

 

3.3

תאוריה של הנעת אנשים –מאמר של אביהו רונן

html

קריאה  בבית לקראת המפגש

 

 

3.4

 

שאלון למנהל הפוטנציאלי בנושא מוטיבציה

word

שאלון  לתלמידי הקורס לקראת הצגת הנושא

 

 

3.5

שאלון 22 שאלות על מוטיבציה שמקנה המנהל (אל תעשה לחברך)

word

עבודה של כל סטודנט

 

 

3.6

שאלון ציפיות ומוטיבציה במקום עבודה

word

עבודה של כל סטודנט

 

 

3.7

ברכת הכהנים על פי  סולם הצרכים של מסלאו ( מאמר של אריה ארזי )

 

 

 

 

3.8

 

 

 

 

 

4.0

צוותיות, בנית צוותים ומאפייני צוותים טובים לעומת צוותים אחרים

 

 

נושא הפרק

 

4.1

מצגת מבוא לעבודת צוות

מצגת  PPT

קריאה  לפני הצגת הנושא בכתה

 

 

4.2

ציוותיות טובה וצוותים מנצחים

מצגת  PPT

הצגת הנושא בכתה

 

 

4.3

שאלון אבחון צוותיות בצוותים

word

עבודה של כל סטודנט  בכתה

 

 

4.4

 

word

הפעלה בכתה

קובץ איננו קיים

 

4.5

 

 

 

 

 

5.0

גישות לפתרון קונפליקטים בין אישיים ובין אירגוניים

 

 

נושא הפרק

 

5.1

גישות לפתרון קונפליקטים

מצגת  PPT

קריאה  לפני הצגת הנושא בכתה

 

 

5.2

מצבים של קונפליקט- מצגת  מקוצרת

מצגת  PPT

הצגת הנושא בכתה

 

 

5.3

שאלון זיהוי סגנונות טיפול בקונפליקטים

word

עבודה של כל סטודנט  בכתה

 

 

5.4

סימולציות של קונפליקטים  לקורס מנהלים

word

הפעלה  בכתה

 

 

5.5

בשבח טיפול השורש

word

שימוש  בכתה

 

 

5.6

קונפליקטים  בספר בראשית

word

חומרי העשרה לסיום הנושא

 

 

6.0

שיחות משוב והערכת מורים, רכזי שכבה, ובעלי תפקיד אחרים:

 

 

נושא הפרק

 

6.1

מצגת –שיחות משוב והערכת עובדים

מצגת  PPT

הצגת הנושא בכתה

 

 

6.2

סימולציות של שיחות משוב  

word

הפעלה  בכתה

 

 

6.3

הערכת עובדים מטרות ושיטות –מאמר

word

חומרי העשרה

 

 

6.4

דוגמא לטופס חוות דעת

word

הפעלה  בכתה

 

 

7.0

בדרך לחזון הבית –סיפרי

 

 

נושא הפרק

 

7.1

הגדרת חזון והנחלתו: אבן היסוד למנהיגות איכותית

הגדרת חזון והנחלתו: אבן היסוד למנהיגות איכותית גרסת אינטרנט

word

קריאה  לפני הצגת הנושא בכתה

 

 

7.2

חזון וערכים של מיקרוסופט –אריה סקופ

word

קריאה  לפני הצגת הנושא בכתה

 

 

7.3

חזון אירגוני משותף של צפונות

word

חומרי העשרה לסיכוןם

 

 

7.4

חזון חינוכי – מהו?

ד"ר אלחנן בר-לב

פורסם ב  http://www.bet-yatziv.ac.il/data/elchanan/schoolvision1.htm

word

חומרי העשרה לסיכום

 

 

7.5

ארגון לומד וחזון

word

חומרי העשרה לסכום

 

 

7.6

חזון וערכים – מצגת

מצגת  PPT

הצגת הנושא בכתה

 

 

7.7